Loading...
Биполярно разстройство

Биполярно афективно разстройство

Биполярното разстройство е психично разстройство, което се характеризира със значими промени в настроението, енергията, мисленето и поведението на засегнатите. Юношите с биполярно разстройство имат периоди (епизоди) на мания и депресия, а понякога се наблюдават и смесени епизоди.

Основни прояви при биполярното разстройство

Основните прояви при биполярното разстройство са свързани с промяна в 3 основни сфери- настроение, мислене и двигателно поведение.

Маниен епизод

Маниен епизод включва период на прекомерно весело или твърде раздразнително настроение, заедно с повишена двигателна активност. Други маниини симптоми са:

 • Нереалистично висока себеоценка – децата и юношите се чувстват всесилни или супергерои
 • Отчетливо повишена енергия
 • Намалена нужда от сън без да се усеща умора
 • Ускорено мислене и ускорена реч- говорят прекомерно, бързо и е трудно да бъдат прекъснати
 • Лесна отвлекаемост- вниманието постоянно скача от един на друг обект
 • Рисково поведение като например: употреба на алкохол и психоактивни вещества; непредпазливо шофиране; необмислени сексуални контакти

Депресивен епизод

Хората с биполярно разстройство може да имат периоди на депресия. Депресивният епизод включва потиснато, депресивно или раздразнително настроение. Други депресивни симптоми са:

 • Загуба на удоволствие от извършване на предишни любими дейности, загуба на интереси
 • Снижена енергия или умора
 • Значими и отчетливи промени в съня, например прекомерна сънливост, трудности при заспиване, ранно събуждане
 • Лоша концентрация
 • Усещане за скука
 • Изразени промени в хранителните навици като намален апетит, недостатъчно наддаване на тегло, прекомерно хранене
 • Чести телесни оплаквания като главоболие или стомашна болка
 • Мисли за смъртта или мисли за самоубийство

При децата депресивното настроение често е свързано с раздразнителност. Симптоматиката в детството може да бъде нехарактерна като по-често се свързва с неприятни телесни оплаквания и повишена тревожност.

Някои от посочените признаци и симптоми се наблюдават и при други психични разстройства, например злоупотреба с психоактивни вещества, шизофрения, хиперкинетично разстройство и други.

Биполярното афективно разстройство може да засегне както децата, така и юношите. Ако единият или двамата родители са с биполярно афективно разстройство, рискът децата им да имат същото разстройство е по-висок.

Биполярното афективно разстройство е свързано с генетични фактори като се отчитат промени в невротрансмитерните системи.

Допълнителни фактори за отключване и поддържане на разстройството са с психо-социален характер.

Поставянето на диагноза биполярно афективно разстройство при деца и юноши е сложно и изисква внимателно наблюдение на поведението. Извършването на задълбочена оценка от детски психиатър е първа стъпка преди започване на медикаментозна терапия. Биполярното разстройство може да бъде успешно лекувано. Терапията обикновено се състои от включване на стабилизатор на настроението (валпроат, карбамазепин, литий), атипични антипсихотици, обучение на пациента и семейството за заболяването. Медикаментите намаляват броя и тежестта на манийните и депресивните епизоди и предпазват от нови такива.