Мисия

Мисията ни е да осигурим достъпни и качествени извънболнични грижи на децата и юношите с психични проблеми.
Груповата практика възниква в отговор на изразената нужда от извънболнична психиатрична помощ за деца и юноши.

Дейността ни е насочена към деца и младежи с психични проблеми, както и към техните семейства.

Оказваме:

  • Консултативна помощ за деца, юноши и семействата им
  • Диагностика на психични разстройства
  • Лечение и проследяване на състоянието
  • Насочване към други специалисти или звена (когато това е необходимо)
  • Съветване и обучение на семействата
  • Превенция и промоция

Консултациите задължително се провеждат в присъствието на родител или негов законен представител и се осъществяват след предварителна заявка.

В рамките на консултативната среща се планират по-нататъшни интервенции (ако това е необходимо), които се договарят със семейството.

Запазете час при нас чрез Superdoc.bg