Екип

Д-р Румяна Трендафилова завършва медицина през 1998 год. в Медицински Университет – София. Започва работа в Психиатричен диспансер – гр. Благоевград, а през 2001 г започва работа като ординатор в МУ- София. От 2003 до 2016 година работи като детски психиатър в стационарното отделение на Клиниката по детска психиатрия в УМБАЛ “Александровска”. През 2005 год. придобива специалност по психиатрия, а през 2011 год – по детска психиатрия. Има богат опит в диагностиката и лечението на психични разстройства в детско-юношеската възраст. Участва в международни клинични проучвания. Интересите й са в областта на тревожните и хранителните разстройства, психофармакологията и биологичната психиатрия при деца и юноши.
Член е на Български лекарски съюз и на Българската асоциация по детска психиатрия и свързаните с нея професии.

 

Д-р Здравка Янева завършва медицина през 1998 година в Медицински Университет – София. Работила е 3 години в Психиатричен диспансер-гр. Смолян. През 2005 год. придобива специалност по психиатрия, а през 2011 год – по детска психиатрия. От 2003 до 2016 година работи като детски психиатър в стационарното отделение на Клиниката по детска психиатрия в УМБАЛ “Александровска”. Има значителен опит в диагностиката, оценката и лечението на психични разстройства в детско-юношеската възраст. Участва в множество международни клинични проучвания. Професионалните й интереси са в сферата на юношеската психопатология и психофармакологията.
Член е на Български лекарски съюз и на Българската асоциация по детска психиатрия и свързаните с нея професии.