Екип

Д-р Румяна Трендафилова завършва медицина през 1998 год. в Медицински Университет – София.  От 2003 до 2016 година работи като детски психиатър в стационарното отделение на Клиниката по детска психиатрия в УМБАЛ “Александровска”. През 2005 год. придобива специалност по психиатрия, а през 2011 год – по детска психиатрия. Има богат опит в диагностиката и лечението на психични разстройства в детско-юношеската възраст. Участва в международни клинични проучвания. Интересите й са в областта на тревожните и хранителните разстройства, психофармакологията и биологичната психиатрия при деца и юноши.
Член е на Български лекарски съюз и на Българската асоциация по детска психиатрия и свързаните с нея професии.

 

 

Д-р Здравка Янева завършва медицина през 1998 година в Медицински Университет – София. Работила е 3 години в Психиатричен диспансер-гр. Смолян. През 2005 год. придобива специалност по психиатрия, а през 2011 год – по детска психиатрия. От 2003 до 2016 година работи като детски психиатър в стационарното отделение на Клиниката по детска психиатрия в УМБАЛ “Александровска”. Има значителен опит в диагностиката, оценката и лечението на психични разстройства в детско-юношеската възраст. Участва в множество международни клинични проучвания. Професионалните й интереси са в сферата на юношеската психопатология и психофармакологията.
Член е на Български лекарски съюз и на Българската асоциация по детска психиатрия и свързаните с нея професии.

 

 

 

Д-р Бенжамен Ментешев завършва медицина в Медицински Университет – София през 1996 г., а през 2007 г. придобива и специалност по психиатрия.От началото на кариерата си през 1996 г. до 2004 г. д-р Ментешев работи в Детско-юношеска психиатрична клиника – стационар на УМБАЛ“ Александровска”- София.От 2005 г. до 2013 г. д-р Бенжамен Ментешев завежда детско-юношеския психиатричен кабинет на Център за психично здраве „Проф. Никола Шипковенски” – гр. София.От септември 2013 г. работи като консултант психиатър в „Първа детска консултативна клиника“ и Медицински център „Спортмед“ в гр. София. Професионални интереси – в областта на детската психиатрия, спешната и планинска медицина. Член е на Българската асоциация по детска психиатрия и свързаните с нея професии и е един от основателите на Българското дружество по планинска медицина.