Мисия

Целта ни е да осигурим достъпни и качествени извънболнични грижи на децата и юношите с психични проблеми.
Оказваме:

  • Диагностично-консултативна помощ
  • Лечение и проследяване на състоянието
  • Насочване към други специалисти или звена (при необходимост)
  • Съветване на семействата

Консултациите задължително се провеждат в присъствието на родител (или негов законен представител) и се осъществяват след предварителна заявка.

В рамките на консултативната среща се планират по-нататъшни дейности (ако това е необходимо), които се договарят със семейството.

Запазете онлайн час чрез платформата Superdoc.bg