Мисията ни е да осигурим достъпни и качествени извънболнични грижи на децата и юношите с психични проблеми.
Оказваме диагностично-консултативна помощ, лечение и проследяване на състоянието, насочване към други специалисти (при необходимост), съветване на семействата.

В рамките на консултативната среща се планират по-нататъшни дейности (ако това е необходимо), които се договарят със семейството.

Консултациите задължително се провеждат в присъствието на родител (или негов законен представител) и се осъществяват след предварителна заявка.

Груповата практика „Детско психично здраве“ започва дейността си от началото на 2017г.

Основен принцип е екипната работа.

Екипът ни се състои от детски психиатри, психолози и логопед.

Scroll to Top