Психичните разстройства при деца и юноши

 

Факти за психичните разстройства при деца и юноши

  • 10- 20 % от децата и юношите страдат от психични разстройства.
  • 50% от всички случаи на психични разстройства започват преди 14- годишна възраст.
  • Неврологичните и психичните разстройства са водеща причина за инвалидизация сред младите хора във всички региони на света.
  • Оставени без терапия, тези разстройства засягат в значителна степен развитието на децата, техните образователни постижения и потенциала им да живеят пълноценен и продуктивен живот.
  • Децата с психични разстройства срещат множество предизвикателства като изолация, дискриминация, недостатъчен достъп до здравни  и образователни служби, стигма.

Световна здравна организация (СЗО)