positive-parenting

Потърсете консултация с детски психиатър при:
• Забавяне в прохождането, в говорното развитие и в овладяването на тазовите резервоари на детето
• Социо-комуникативни затруднения- липса на достатъчна желание за общуване с връстници и родители, нестабилен очен контакт, недостатъчно използване на жестове, мимики, особености в речта и езика
• По- изразени обучителни затруднения
• Проблеми с вниманието, концентрацията, свръхактивност
• Поведенчески проблеми (прекомерен гняв, избухливост, раздразнителност, агресивност, конфликтност)
• Значимо снижение на училищния успех
• Епизоди на потиснатост, плачливост, депресивни преживявания, виновностови мисли, тревожност
• Социално оттегляне или изолация
• Снижение/загуба на интереси
• В случаи на свръхмерно агресивно поведение (хапане, ритане, удряне)
• Отслабване на тегло в резултат на предумишлено намаление на приема на храна или повишена физическа активност, прекомерна ангажираност с външния вид (особено при юношите)
• При нарушения в съня или прекомерна сънливост
• При изразени колебания в настроението
• При чести телесни оплаквания (като главоболие, стомашни болки, дискомфорт) въпреки установен нормален физикален преглед от личен лекар или специалист
• При мисловни нарушения, промяна в поведението, халюцинации, налудности
• При двигателни и гласови тикове

Scroll to Top