Профил

Извършваме оценка и проследяване на деца и юноши с:

ГПСИП „Детско психично здраве“ не провежда лечение и проследяване на юноши със зависимости към психоактивни вещества!