Потърсете консултация с детски психиатър

 • Забавяне в прохождането, в говорното развитие и в овладяването на тазовите резервоари на детето
 • Социо-комуникативни затруднения- липса на достатъчна желание за общуване с връстници и родители, нестабилен очен контакт, недостатъчно използване на жестове, мимики, особености в речта и езика
 • По- изразени обучителни затруднения въпреки полаганите от детето усилия
 • Проблеми с вниманието, концентрацията, свръхактивност
 • Поведенчески проблеми (прекомерен гняв, избухливост, раздразнителност, агресивност, конфликтност)
 • Значимо снижение на училищния успех
 • Епизоди на потиснатост, плачливост, депресивни преживявания, виновностови мисли, тревожност
 • Социално оттегляне или изолация
 • Снижение/загуба на интереси
 • В случаи на свръхмерно агресивно поведение (хапане, ритане, удряне)
 • Отслабване на тегло в резултат на предумишлено намаление на приема на храна или повишена физическа активност, прекомерна ангажираност с външния вид (особено при юношите)
 • Нарушения в съня или прекомерна сънливост
 • Изразени колебания в настроението
 • Чести телесни оплаквания (като главоболие, стомашни болки, дискомфорт) въпреки установен нормален физикален преглед от личен лекар или специалист
 • Мисловни нарушения, промяна в поведението, халюцинации, налудности
 • Двигателни и гласови тикове