Към родителите на деца с аутистично разстройство

Ако наскоро сте научили или имате съмнения, че детето ви е с разстройство от аутистичния спектър, сигурно се тревожите и питате какво предстои оттук нататък. Няма родител, който да е напълно готов да приеме стряскащата диагноза Разстройство от аутистичния спектър.

Ето няколко начални и по-общи съвети за това как вие да помогнете и какво може да направите за своето дете:

 • Научете за аутизма колкото можете повече, но използвайте надеждни, проверени и сигурни източници. Помнете, че аутизмът включва широк спектър от разстройства, а вашето дете е уникално. То може да не проявява част от описаните симптоми или степента на изява да не е същата. Търсете силните страни на вашето дете, а не само неговите дефицити.
 • Не отлагайте извършването на клинична оценка на състоянието на детето, ако забележите особености в речта и социалните взаимоотношения, ограничени интереси и стереотипно поведение. Прилагането на ранни интервенции може позитивно да промени развитието на вашето дете и да даде добри резултати.
 • Не се доверявайте на хора или псевдоспециалисти, които ви обещават лесно и бързо лечение на  аутистичното разстройство. Лесно и бързо повлияване на разстройствата от аутистичния спектър не може да се очаква. До момента няма открито ефикасно лекарство за основните нарушения при аутизма. Медикаментите имат своето място и се използват в определени случаи (като например агресивно и автоагресивно поведение, тревожност, тикове и др.), но не лекуват същинските симптоми.
 • Поддържайте стабилна връзка с професионалистите, които работят системно с детето ви – учители, психолози, логопеди. Задавайте въпроси и търсете препоръки от тях. Те може да ви предоставят ценна информация, съвети и материали.
 • Направете картинен график на предстоящите дневни дейности. За децата с аутизъм е от важно значение осигуряване на визуална подкрепа – снимки, картинни изображения и др. – с цел постигане на по-добро разбиране. Разписанията помагат на децата да разберат какво предстои.
 • Използвайте ясен и недвусмислен език. Бъдете конкретни, давайте кратки инструкции. Избягвайте хумор, ирония, фразеологизми или многозначни думи. Тези деца имат затруднения в разбиране на абстрактните понятия.
 • Предварително подготвяйте детето си за очакваните промени от рутинното ежедневие. Липсата на постоянство в средата може да предизвика стрес и изразено безпокойство. Децата с разстройства от аутистичния спектър се чувстват по-сигурни, когато знаят какво да очакват.
 • Защитавайте правата на детето си. То може да бъде прието с предимство в специализирана или масова детска градина, да посещава специализиран дневен център, да се обучава с ресурсен учител,  с него да работят логопед и психолог.
 • Търсете и открийте нещата, които вашето дете харесва и ги използвайте като награди при формиране на желано поведение.
 • Разберете кои са нещата, които го плашат и дразнят. Това може да са незначими неща като силен шум или определена музика.
 • Въвеждайте новите и непознатите неща бавно и постепенно.
 • Присъединете се в група на родители с деца с аутистично разстройство. Говорете и споделяйте проблемите си с хора със сходни предизвикателства. Те ще могат да разберат вашите притеснения, ще споделят техните начини на справяне. Ако обаче някой ви предложи нетрадиционни методи за лечение, посъветвайте се с личния си лекар или с детски психиатър, за да се запознаете със съществуващите рискове, със съвременните проучвания по въпроса и да вземете информирано решение.
 • Бъдете готови за множество препятствия, подгответе се за упорита и дългогодишна работа. Награждавайте се за всеки малък напредък в развитието на уменията при детето ви. Търсете помощ от близките си, грижете се за вашето телесно и психично здраве. Не се отказвайте!