Към родителите на деца с фобии

Научете повече за тревожността и обяснете на детето си за нея

Обикновено децата изпитват облекчение, когато научат, че не са сами в проблемите, които преживяват и че има начин да им се помогне.

Нека детето ви разбере, че:

  • Тревожността е нормална и адаптивна реакция, тъй като ни помага да се подготвим за възможните опасности.
  • Тревожността става проблемна, когато тялото ни реагира, така сякаш съществува опасност, без в действителност да има такава.

Обяснете на детето си какво представляват фобиите

Използвайте език, съответстващ на развитийното ниво на детето. Например:

  • Всички ние имаме страхове и това е нормално.
  • Фобията е много силна страхова реакция към определени неща, които в действителност не са застрашаващи.
  • Фобиите пречат на децата и възрастните да вършват важните за тях дейности.

Научете детето си на техники за релаксация (отпускане).

Тези умения ще помогнат на детето да се почувства по-добре в случай на страх и тревога.

Подходящите за целта е да се използват:

  • Дихателни техники. При тревога несъзнателно започваме да дишаме по-бързо, по-повърхностно и неравномерно, което води до замайване, главоболие и засилване на тревожността. Спокойното дишане е с участието на корема и включва бавно поемане на въздух през носа и издишване през устата. Упражняването на дълбокото коремно дишане е добре да продължи 5-10 минути.
  • Техники за мускулна релаксация. Това е друга успешна стратегия, която може да се използва за успокоение и овладяване на телесните симптоми, породени от тревожността(сърцебиене, треперене, замайване, изпотяване). Накарайте детето да легне и да се съсредоточи върху инструкциите, които му давате. Нека най-напред напрегне мускулите на краката за няколко секунди (5-7 секунди), а след това да ги отпусне (за около 30 сек.). Продължете с мускулите на таза, гърба, раменете, врата, ръцете, главата, давайте инструкции за напрягане и  последващо отпускане.

Насърчавайте детето си да се изправи срещу своите страхове

Нищо не помага по-добре за преодоляването на страха от изправянето срещу него. Това представлява най-важната стъпка в помощта за преодоляване на фобиите. Битката със страха е добре да се раздели на малки стъпки с постепенно нарастване на трудността. Ако например детето се страхува от паяк, първоначално работата може да започне с показване на картинки или снимки с паяк, по-късно да се премине на разглеждане от разстояние на паяк, поставен в прозрачна кутия, докато накрая се стигне до стоене в непосредствена близост до истински паяк.

Страховият стимул е добре да бъде подаван за достатъчно дълго време с цел превъзмогване на тревожността и избягващото поведение.

Важно е да подготвите детето си за предстоящата работа. Кажете му, че в началото вероятно ще се почувства тревожно, но това е най-важната стъпка в битката със страха. Поощрявайте (Страхотна работа свърши! Браво!) и награждавайте (допълнително време за телевизия или за игра на компютър, приготвяне на любима храна) детето си за всеки малък успех и за всеки опит да се изправи срещу страховете си.

Следете собственото си поведение и не забравяйте, че вие служите за ролеви модел на детето си.

Когато родителите са тревожни или напрегнати, същите чувства се предават на децата.

В нова и непозната среда, децата следят за емоционалното състояние на родителите си, с цел ориентация в ситуацията и оценка на рисковете. Добре е родителите да разберат собствените си тревоги и страхове, и да положат усилия да ги контролират.

Не повтаряйте на детето си, че няма причина да се страхува. Тези думи обикновено не помагат, а само го карат да се чувства засрамено. Тревожността може да е неоснователна, но е напълно реална.

Не се подигравайте със страховете на детето си. Подигравките може да доведат до ниска себеоценка и да го направят още по-страхливо.

Потърсете помощ от специалисти

Обучението за справяне с тревожността  изисква определени умения, практика, последователност и търпение.

Ако въпреки полаганите от вас усилия, не виждате резултат, не се обезкуражавайте, потърсете помощ!

Scroll to Top