Екип

Д-р Румяна Трендафилова – детски психиатър.  От 2003 до 2016 година работи като детски психиатър в стационарното отделение на Клиниката по детска психиатрия в УМБАЛ “Александровска”. Има богат опит в диагностиката и лечението на психични разстройства в детско-юношеската възраст. Участва в международни клинични проучвания. Интересите й са в областта на тревожните и хранителните разстройства, психофармакологията и биологичната психиатрия при деца и юноши.

Онлайн резервация на час при д-р Трендафилова може да направите тук.

 

Д-р Здравка Янева – детски психиатър. Работила е 3 години в Психиатричен диспансер-гр. Смолян. През 2005 год. придобива специалност по психиатрия, а през 2011 год – по детска психиатрия. От 2003 до 2016 година работи като детски психиатър в стационарното отделение на Клиниката по детска психиатрия в УМБАЛ “Александровска”. Има значителен опит в диагностиката, оценката и лечението на психични разстройства в детско-юношеската възраст. Участва в множество международни клинични проучвания. Професионалните й интереси са в сферата на юношеската психопатология и психофармакологията.

Онлайн резервация на час при д-р Янева може да направите тук.

Д-р Бенжамен Ментешев завършва медицина в Медицински Университет – София през 1996 г., а през 2007 г. придобива и специалност по психиатрия. От началото на кариерата си през 1996 г. до 2004 г. д-р Ментешев работи в Детско-юношеска психиатрична клиника – стационар на УМБАЛ  „Александровска” – София. От 2005 г. до 2013 г. д-р Бенжамен Ментешев завежда детско-юношеския психиатричен кабинет на Център за психично здраве „Проф. Никола Шипковенски” – гр. София. От септември 2013 г. работи като консултант психиатър в „Първа детска консултативна клиника“ и Медицински център „Спортмед“ в гр. София. Професионални интереси – в областта на детската психиатрия, спешната и планинска медицина.

Онлайн резервация на час при д-р Ментешев може да направите тук.

Зоя Михайлова е клиничен психолог с дългогодишен опит в работата с деца и юноши с проблеми в развитието. Провежда индивидуално консултиране, семейно консултиране и терапия, кризисни интервенции при деца с травматични преживявания и загуби, психодиагностика в областта на детско-юношеската психопатология (включително за целите на ТЕЛК), психологична експертиза при деца. Има 37 години трудов стаж в стационарното отделение на Клиника по детска психиатрия София.

Онлайн резервация на час при Зоя Михайлова може да направите тук.

Инна Минкова е клиничен психолог с опит в психологичната диагностика и консултиране на деца, юноши и родителите им. Интересите й са свързани с най-ранната детска възраст – общуването майка – бебе, превенция и ранна интервенция на проблеми в развитието, преждевременно раждане и др.

Завършва магистратура по Клинична и консултативна психология в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2007г. Има квалификация за работа с тестови методики WISC-IV и HAWIK-R. Психодрама асистент, обучава се за психомоторен терапевт.

Работила е като психолог в ЦСРИ на лица с проблеми от аутистичния спектър, ДГ 16 „Приказен свят“, фондация „Нашите недоносени деца“, Клиника по детска психиатрия „Св. Никола“. Понастоящем е част от екипа на ГПСИП „Детско психично здраве“.