Author name: д-р Трендафилова

Напикаване в детска възраст

Неволевото изпускане на урина през деня и/или през нощта, което е абнормно по отношение на умствената възраст на детето (при изключване на възможна органична причина за състоянието) се дефинира като неорганична енуреза. Енурезата не се диагностицира под 5 годишна възраст. Различаваме нощна, дневна и комбинирана енуреза. Първична и вторична енуреза За първична енуреза говорим тогава, …

Напикаване в детска възраст Read More »

Към родителите на деца с тревожно разстройство от раздяла

Сепарационното тревожно разстройство е с начало, типично за детството  и е едно от най-често срещаните психични разстройства. Засяга 3-4% от всички деца в училищна възраст и 1% от юношите. Децата с това тревожно разстройство са застрашени от неблагоприятни последствия като: Социална изолация Училищно отпадане или по-ниски училищни постижения Ниска себеоценка Недостатъчна самостоятелност Недобри умения за …

Към родителите на деца с тревожно разстройство от раздяла Read More »

Разстройство с тревога от раздяла в детството

Кога тревожността от раздяла при децата е нормална и кога е болестна? В ранното детство раздялата с родител често води до тревожност у детето, проявяваща се с плач, гневни избухвания или потиснатост. При най-малките деца това поведение се приема като част от нормалното им развитие. Нормалната сепарационна тревожност (тревожността при раздяла) се появява преди 1 …

Разстройство с тревога от раздяла в детството Read More »

Към родителите на деца с фобии

Научете повече за тревожността и обяснете на детето си за нея Обикновено децата изпитват облекчение, когато научат, че не са сами в проблемите, които преживяват и че има начин да им се помогне. Нека детето ви разбере, че: Тревожността е нормална и адаптивна реакция, тъй като ни помага да се подготвим за възможните опасности. Тревожността …

Към родителите на деца с фобии Read More »

Към родителите на деца с хиперкинетично разстройство

Семействата на деца с хиперкинетично разстройство са с повишено равнище на стрес и депресивност, с по-чести брачни конфликти. Родителите на  тези деца често са дълбоко огорчени от неуспеха да се справят с поведението на своето дете. Добрата новина е, че има няколко стъпки, които може да предприемете, за да сте по-ефективен родител и  да внесете …

Към родителите на деца с хиперкинетично разстройство Read More »

Тикове и синдром на Турет

Тиковете са неволеви, бързи, често повтарящи се неритмични движения на отделни мускулни групи. Тиковете се преживяват като непреодолими, но могат да бъдат потиснати за определен период от време. Тиковете могат да се разделят на прости и сложни, на двигателни (моторни) и гласови(вокални). Прости двигателни тикове Прости вокални тикове Мигане с очи Въртене на омите Резки …

Тикове и синдром на Турет Read More »

Към родителите на деца с аутистично разстройство

Ако наскоро сте научили или имате съмнения, че детето ви е с разстройство от аутистичния спектър, сигурно се тревожите и питате какво предстои оттук нататък. Няма родител, който да е напълно готов да приеме стряскащата диагноза Разстройство от аутистичния спектър. Ето няколко начални и по-общи съвети за това как вие да помогнете и какво може …

Към родителите на деца с аутистично разстройство Read More »

Посттравматично стресово разстройство (ПТСР)

Кога едно събитие може да причини ПТСР? Посттравматично стресово разстройство (ПТСР) се появява при деца, които са преживяли травма или са били свидетели на събитие с реална или възможна смърт, тежка телесна увреда или заплаха за сериозно нараняване. Това разстройство възниква като закъснял отговор на травматично събитие или ситуация. Примери за това са смърт на близък, нападение, …

Посттравматично стресово разстройство (ПТСР) Read More »

Разстройства от аутистичния спектър

  Разстройствата от аутистичния спектър (РАС) са група невроразвитийни разстройства, характеризиращи се с нарушения в 3 основни сфери: социални взаимоотношения комуникация еднообразни и ограничени интереси и дейности Децата и юношите с РАС общуват и се свързват с околните по различен и необичаен начин. Те имат ограничени интереси и занимания. Признаците на РАС започват да се …

Разстройства от аутистичния спектър Read More »

Генерализирано тревожно разстройство при деца и юноши

Какво е генерализирано тревожно разстройство? Генерализираното тревожно разстройство се дефинира като необосновани или силно преувеличени безпокойства и притеснения по различни теми. Децата и юношите с това разстройство често се безпокоят твърде много за минали, настоящи и бъдещи събития, за това как са приети от околните, за семейството си, за училищното си справяне, за способностите и …

Генерализирано тревожно разстройство при деца и юноши Read More »

Паническо разстройство при деца и юноши

Паническото разстройство е често срещано и лечимо състояние. Децата и юношите с паническо разстройство имат внезапни и повтарящи се периоди на интензивен страх, наред със сърцебиене, замайване, затруднено дишане, треперене. Тези епизоди се наричат “панически атаки” и продължават обикновено няколко минути. Паническите атаки се появяват без предупреждение или допълнителни признаци. Ключова характеристика на паническото разстройство …

Паническо разстройство при деца и юноши Read More »

Потърсете консултация с детски психиатър

Забавяне в прохождането, в говорното развитие и в овладяването на тазовите резервоари на детето Социо-комуникативни затруднения- липса на достатъчна желание за общуване с връстници и родители, нестабилен очен контакт, недостатъчно използване на жестове, мимики, особености в речта и езика По- изразени обучителни затруднения въпреки полаганите от детето усилия Проблеми с вниманието, концентрацията, свръхактивност Поведенчески проблеми …

Потърсете консултация с детски психиатър Read More »

Булимия нервоза

Булимия нервоза е сериозно животозастрашаващо психично разстройство, при което се наблюдават епизоди на неконтролирано хранене с поглъщане на големи количества храна, последвано от компенсаторно поведение за елиминиране на приетата храна чрез повръщане, слабителни средства, усилени физически упражнения и опити за въздържание от храна (гладуване). По време на епизодите пациентите имат усещане за загуба на контрол върху …

Булимия нервоза Read More »

Разстройство с дефицит на внимание и хиперактивност

Хиперкинетичното разстройство е едно от най-честите психични разстройства в детството. То се характеризира с несъответно високо за развитието на детето ниво на невнимание, активност и импулсивност. Децата с това разстройство имат подчертани трудности, проявяващи се в дома, в училище, с връстници. Честота на хиперкинетичното разстройство в училищна възраст (ХКР) е 1% . Пиковата възраст за …

Разстройство с дефицит на внимание и хиперактивност Read More »

Умствена изостаналост

  Умствената изостаналост е състояние на задържано или непълно развитие на интелекта, характеризиращо се с нарушение във формирането на когнитивните, речевите, двигателните и социалните умения. Оценката на интелектуалното ниво трябва да се базира върху цялата налична информация за детето, адаптивното му поведение и резултатите от психометричните тестове. Умствената изостаналост представлява : интелектуално функциониране значимо под …

Умствена изостаналост Read More »

Тревожни разстройства в детството

  Страхът е целесъобразна емоционална реакция на известна, външна опасност, която мобилизира индивида в търсене на стратегии за справяне. Тревожността сигнализира за възможна, очаквана, но неясна застрашеност и често е съпроводена от телесни симптоми. При тревожните разстройства децата преживяват постоянна и необоснована тревога, което води до нарушение на функционирането им. Тревожните разстройства засягат около 10% …

Тревожни разстройства в детството Read More »

Депресия при деца и юноши

Депресивното разстройство не е просто моментно лошо настроение, а хронично и сериозно заболяване, което изисква продължително лечение. Депресията засяга всички възрасти. Децата и юношите също страдат от депресия. Депресивното разстройство е лечимо заболяване. Депресията се определя като разстройство, когато потиснатото настроение е с продължителност над 2 седмици и повлиява функционирането на децата и младежите. Счита …

Депресия при деца и юноши Read More »

Специфични училищни затруднения

Родителите често се безпокоят, когато децата им имат затруднения с обучението в училище. Причините за училищните трудности могат да бъдат много и различни. Една от тях е наличието на специфични училищни затруднения. Децата със специфични обучителни затруднения имат нормален интелект, но въпреки полаганите услия изостават от връстниците си в овладяване на училищните знания и умения. …

Специфични училищни затруднения Read More »

Анорексия нервоза

Анорексия нервоза е тежко и потенциално животозастрашаващо психично разстройство, характеризиращо се с нарушена представа за тялото и с предумишлено намаляване на теглото чрез волево налагане на гладуване или изключване на определени храни, чрез повишена физическа активност или чрез различни способи за елиминиране на поета храна (предизвикване на повръщане, поемане на лаксативи). Заболяването се среща от …

Анорексия нервоза Read More »

Поведенчески разстройства

  Характеризират се с устойчиви във времето и проявяващи се в редица ситуации антисоциални прояви, които надхвърлят приемливите за възрастта размери на естествено непослушание, противопоставяне и протест. Разстройство с противопоставяне и предизвикателство се наблюдава у по-малки деца и се характеризира с отчетливо предизвикателно, непослушно и разрушително поведение, но не включва престъпни действия или по-тежки форми …

Поведенчески разстройства Read More »

Шизофрения при деца и юноши

Шизофренията е тежко психично разстройство, което се характеризира с нарушения в мисленето, емоциите и поведението, и повлиява ежедневното функциониране. Хората, страдащи от шизофрения имат затруднения при преценка на реалността. Шизофренията е със социална значимост, тъй като често води до инвалидизация и засяга около 1% от населението. Най-често разстройството започва в юношеска и млада възраст – …

Шизофрения при деца и юноши Read More »

Обсесивно-компулсивно разстройство

Обсесивно – компулсивното разстройство (ОКР) обикновено започва в детско-юношеска или в млада възраст. Характеризира се с повтарящи се натрапливости и/или ритуали, които причиняват значим дискомфорт и повлияват ежедневното функциониране на засегнатите. Натрапливостите (обсесиите) са мисли, образи и импулси, които са повтарящи се, времеемки и причиняват значима тревожност или дистрес. Често те са нереалистични или нелогични. …

Обсесивно-компулсивно разстройство Read More »

Scroll to Top